Statična vsebina

 
 • Jedilnik – vrtec

   
 •  
 • Jedilnik – šola

   
 •  
 • NA-MA POTI

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR. Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

   
 •  
 • Šolski sklad

  Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev. Člani Upravnega odbora šolskega sklada so: Danijela Železinger – predsednica, Klavdija Potočnik, Loreta Hebar, Jelka Donko, Zoran Veličkovski. Šolski sklad – pristopna izjava (PDF) Poročilo šolski in vrtčevski sklad 2023 (PDF) Poročilo šolski in vrtčevski sklad 2022 (PDF) Obrazec za namenitev dela dohodnine šolskemu skladu (PDF)

   
 •  
 • Vpis otroka v vrtec

   
 • Svet staršev vrtca

   
 • Organizacija dela v vrtcu

   
 • Oddelki vrtca

   
 • Šolski prevozi

   
 • Nadarjeni učenci

   
 
 
 

Projekti

Za več informacij o posameznem projektu kliknite na sliko:

 
 
 
Dostopnost