5.30. – 8.00    prihod otroka in igra v kotičkih

8.00  – 8.45    jutranja higiena, zajtrk, umivanje zob

8.45  – 11.15  načrtovane in spontane dejavnosti, sadni krožnik, napitki,

bivanje na prostem na igrišču, sprehodi, ogledi, pohodi

11.15 – 12.00 higiena pred obrokom, kosilo, nega zob

12.00 – 14.00 počitek, dodatne dejavnosti in igre v kotičkih po izbiri otrok

14.00 – 14.30 popoldanska malica

14.30 – 16.15 popoldanske dejavnosti, igra v kotičkih, odhodi domov.