Seznam učbenikov 2024/2025 (PDF)

IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711030 slovenščina   12,70
  N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711009 spoznavanje okolja   12,70

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 slovenščina   14,80
  N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 spoznavanje okolja   14,70

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785 slovenščina   17,00

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 slovenščina   17,50
  J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba ZO, EAN: 9789612303358 angleščina   18,50
  N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik z avdio CD-jem, založba DZS, EAN: 9789610201236 glasbena umetnost   19,50

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731 slovenščina   17,50
  N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789616968515 angleščina   19,95
  N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 5, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610208594 glasbena umetnost   14,90

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  Željko L., Verbinc A., Vatovec M.: MATEMATIKA 6, učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610143550 matematika   18,90
  N. Jesenik, V. Šavli, T. Milijaš: MY SAILS 3, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789617026009 angleščina   19,95
  V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323 gospodinjstvo   14,90
  S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740265  tehnika in tehnologija   16,00
  I. Vrbančič, J. Veit et al.: GLASBENA UMETNOST 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610144717 glasbena umetnost   19,90
  H. Verdev: Raziskujem Zemljo. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717032 geografija   21,00
  H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717162 zgodovina   21,00

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  Željko L., Verbinc A., Vatovec M., Štefančič M.: MATEMATIKA 7, učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610153405 matematika   18,90
  D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716721  angleščina   19,80
  J. Miranda Razpotnik, A. Plazar: Potujem v preteklost 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN: 9789612719395 zgodovina   21,00
  Tawitain E.: Jaz, midva, mi 7, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612718541 domovinska in državljanska kultura in etika   15,90
  Verdev H.: Raziskujem Stari svet 7. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719418 geografija   21,00
  S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740272  tehnika in tehnologija   15,00
  I. Vrbančič: GLASBA 7, učbenik za glasbeno umetnost v sedmem razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610131977 glasbena umetnost   18,40

   

   

  1. RAZRED – Izbirni predmeti
  naziv predmet kom cena
  Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094232 nemščina   19,70

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  M. Vatovec, U. Medar, N. Bajramović, A. Verbinc: MATEMATIKA 8, učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610155706 matematika   18,90
  D. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3 NEW EDITION, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN:9789612716745 angleščina   19,80
  J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 zgodovina   21,00
  Tawitain E.: Jaz, midva, mi 8, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719326 domovinska in državljanska kultura in etika   15,90
  Verdev H.: Raziskujem Afriko in Novi svet 8. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920111 geografija   21,00
  M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 biologija   16,90
  B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053135  fizika   18,30
  Smrdu, Andrej: Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, založba Jutro

  EAN: 9789616746564

  kemija   13,50
  I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984 glasbena umetnost   17,40
           

   

  1. RAZRED – Izbirni predmeti
  naziv predmet kom cena
  Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094348 nemščina   19,70

   

  1. RAZRED
  naziv predmet kom cena
  V. Ocvirk Karner, M. Vatovec, U. Medar: MATEMATIKA 9, učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610159810  matematika   18,90
  M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717001  angleščina   19,80
  J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990 zgodovina   21,00
  Verdev H.: Raziskujem Slovenijo 9. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920869 geografija   21,00
  A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba PIPINOVA KNJIGA, EAN: 9789619335420 biologija   15,00
  M. Ambrožič et al.: FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2, učbenik za 9. razred z dodatkom na www.vedez.si, založba DZS, EAN: 9788634136685 fizika   17,20
  Smrdu A.: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, JUTRO, EAN: 9789616746687 kemija   13,50
  I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211 glasbena umetnost   17,40
           

   

  1. RAZRED – Izbirni predmeti
  naziv predmet kom cena
  Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094317 nemščina   17,90