Seznam potrebščin za šolsko leto 2023/2024 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, modri komplet (samostojni DZ za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja) s kodo in prilogami za 3. razred osnovne šole, založba ROKUS-KLETT,

EAN: 3831075932739

Stroške nakupa delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

učni komplet

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina
ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, 1 cm karo, količina: 2 matematika

ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, črtasti z vmesno črto na eni strani,

količina: 2

slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni spoznavanje okolja
NALIVNO PERO, količina: 1  
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1  
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1  
LEPILO stic, 21 g, količina: 2  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 4  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school