Statična vsebina

 
 • Govorilne ure učiteljev

  Ime in priimek učitelja Govorilna ura za starše (dan in ura) Govorilna ura za učence (dan in ura) Maja Serdinšek četrtek, 13.00 – 13.45 petek, 7.30 – 8.15 Polona Poljanec četrtek, 10.10 – 10.55 četrtek, 11.00 – 11.45 Melita Šmidhofer četrtek, 13:00-13:45 ponedeljek, 13:00-13-45 Mateja Veličkovski petek, 12.10-12.55 ponedeljek, 8.20-9-05 Mateja Spevan  četrtek, 9.20-10.05 ponedeljek, 12.10-12.55 Ana Šmidhofer četrtek, 9.20-10.05 sreda, 12.10-12.55 Barbara Ogrizek ponedeljek, 13.50-14.35 petek, 13.00-13.45 Tjaša Peček ponedeljek, 11.00 – 11.45 četrtek, 11.00 – 11.45 Metka Oberški torek, 13.00-13.45 sreda, 7.30-8.15 Nina Žavcer četrtek, 10.10 – 10.55 torek, 7.30 – 8.15 Loreta Hebar sreda, 13.00 – 13.45 ponedeljek,13.00-13.45 Valerija Vreča A/ pon. 12.10-12.55 B/ tor. 14.25-15.15 A, B /pet. 14.25-15.15 Stanko Fekonja ponedeljek, 15.15-16.05 ponedeljek, 11.00-11.45 Alenka Fišer četrtek, 11. 00 – 11. 45 četrtek, 7. 30 – 8. 15 Špelca Bratuša četrtek, 13.00 – 13.45 petek, 13.00 – 13.45

   
 •  
 • Šolski zvonec

  Predura 7.30 – 8.15     1. ura 8.20 – 9.05 1. odmor – malica 20 minut 2. ura 9.25 – 10.10     3. ura 10.15 – 11.00     4. ura 11.05 – 11.50 2. odmor ali kosilo 20 minut 5. ura 12.10 – 12.55     6. ura 13.00 – 13.45     7. ura 13.50 – 14.35       Pouk je v eni izmeni s pričetkom ob 8.20 uri. Pred poukom od 7.30 uri dalje so: – jutranje varstvo, varstvo vozačev, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti. Podaljšano bivanje je od 11.50 do 16.00 Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 v skladu s potrebami staršev, izraženih v začetku šolskega leta.

   
 •  
 • Svet zavoda

  SVET ZAVODA Naloge: sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejema oz. potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.   Predsednica Sveta šole je gospa Tjaša Peček   PREDSTAVNIKI DELAVCEV Tjaša Peček Urška Leš Maja Serdinšek Stanislav Črnko Špelca Bratuša   PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA Maja Majal, namestnica predsednice Sveta šole Vesna Dužič Branka Atelšek   PREDSTAVNIKI STARŠEV V  SVETU ZAVODA Andreja Jarc, predsednica Sveta staršev Ksenja Maček Marta Gosak Mayer, podpredsednica Sveta staršev

   
 •  
 • Varstvo osebnih podatkov

  Pravilnik DODATEK OŠ Z ENOTO VRTCAPravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov Evidence dejavnosti obdelave šola z vrtcem  Soglasje staršev OŠ vzorec KT  Soglasje staršev vrtec KT    Varstvo osebnih podatkov Osnovna šola Jarenina se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala skladno z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani. Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje veljavna zakonodaja, s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Odgovornost Vsebina spletnih strani www.osjarenina.si je podana in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to Osnovna šola Jarenina ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Osnovna šola Jarenina tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij. Osnovna šola Jarenina niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Avtorske pravice Vsebina teh spletnih strani (pisna ali slikovna) je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Osnovni šoli Jarenina. Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Osnovne šole Jarenina.

   
 •  
 • Zloženka predstavitev OŠ Jarenina 2019 2020

   
 • Dobrodošli na spletnem portalu OŠ Jarenina!

   
 
 
 

Projekti

Za več informacij o posameznem projektu kliknite na sliko: