NADARJENI UČENCI

Po šolski zakonodaji je v osnovno šolo vpeljano sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Gre za to, da smo pozorni na učence, za katere pravimo, da so nadarjeni ali talentirani. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji in v osnovni šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Odkrivanje nadarjenih učencev je postopek, ko učitelji na podlagi učnega uspeha, dosežkov, tekmovanj, hobijev in drugih interesov izdelajo predloge, kdo bi sodil med nadarjene učence. V pogovoru s starši pridobimo njihovo soglasje za nadaljevanje postopka.

Identifikacijo nadarjenih učencev izvajamo na podlagi treh meril: 1. ocene učitelja, 2. testa sposobnosti in 3. testa ustvarjalnosti. Posameznik je spoznan za nadarjenega že, če je vsaj pri enem merilu dosegel zahtevan kriterij. Na podlagi rezultatov identifikacije potrdimo (ali ne) učenčevo nadarjenost. Z rezultati preizkusov seznanimo tudi učenčeve starše.

 

Strokovni delavki, ki koordinirata delo in aktivnosti za nadarjene učence, sta

  • Loreta Hebar
  • Tjaša Peček

 

PROGRAM DELA ZA NADARJENE

 

dejavnost

predviden

termin

nosilec dejavnosti kraj izvedbe starost  doplačilo
Paletka – likovna kolonija
7.11.2020 Alen Krajnc OŠ Jarenina vsi —–
SOBOTNA  ŠOLA v sodelovanju z okoliškimi šolami

Pustolovski park Betnava ali

Labirint

po dogovoru do oktobra Polona Poljanec, Loreta Hebar Maribor vsi Bus (2x) + prevoz staršev
Sodelovanje na proslavah po dogovoru Metka Oberški, Valerija Vreča OŠ Jarenina vsi —–
Francoska delavnica  po dogovoru Deja Žunko, Loreta Hebar OŠ Jarenina vsi —–
Filozofija za otroke Po dogovoru Ana Šmidhofer OŠ Jarenina vsi —-
Nemška delavnica – Ob božiču
 Termin še ni znan Mateja Veličkovski  Stopar OŠ Jarenina vsi Prevoz  -vlak
Gledališka delavnica Po dogovoru čez celo leto Franja Senčič, Jožica Bračič, Loreta Hebar OŠ Jarenina vsi —-