NADARJENI UČENCI

Po šolski zakonodaji je v osnovno šolo vpeljano sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Gre za to, da smo pozorni na učence, za katere pravimo, da so nadarjeni ali talentirani. Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji in v osnovni šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Odkrivanje nadarjenih učencev je postopek, ko učitelji na podlagi učnega uspeha, dosežkov, tekmovanj, hobijev in drugih interesov izdelajo predloge, kdo bi sodil med nadarjene učence. V pogovoru s starši pridobimo njihovo soglasje za nadaljevanje postopka.

Identifikacijo nadarjenih učencev izvajamo na podlagi treh meril: 1. ocene učitelja, 2. testa sposobnosti in 3. testa ustvarjalnosti. Posameznik je spoznan za nadarjenega že, če je vsaj pri enem merilu dosegel zahtevan kriterij. Na podlagi rezultatov identifikacije potrdimo (ali ne) učenčevo nadarjenost. Z rezultati preizkusov seznanimo tudi učenčeve starše.

 

Strokovni delavki, ki koordinirata delo in aktivnosti za nadarjene učence, sta

  • Loreta Hebar
  • Tjaša Peček

 

PROGRAM DELA ZA NADARJENE

dejavnost

predviden termin nosilec dejavnosti kraj izvedbe starost  doplačilo
Paletka – likovna delavnica 23. oktober 2021 Alen Krajnc OŠ Jarenina vsi (5. – 9. razred) —–
SOBOTNA  ŠOLA v sodelovanju z okoliškimi šolami vsi (5. – 9. razred)

Pustolovski park Betnava

 

po dogovoru Polona Poljanec, Loreta Hebar Maribor vsi (5. – 9. razred) Bus (2x) + prevoz staršev
Matematični krožek po dogovoru, čez celo š. leto Loreta Hebar OŠ Jarenina vsi (5. – 9. razred) —–
Filozofija za otroke

po dogovoru,

(čez celo š. leto)

Ana Šmidhofer OŠ Jarenina vsi (5. – 9. razred) —-
Meditacija po dogovoru, čez celo š. leto Anja Zlatečan OŠ Jarenina vsi (5. – 9. razred) ——-
Gledališka delavnica po dogovoru, čez celo š. leto Jožica Bračič, Loreta Hebar OŠ Jarenina vsi (5. – 9. razred) ______
Predstava Animal Farm (by George Orwell) v angleškem jeziku v izvedbi ADGE Theater 5. april 2022

Loreta Hebar, učiteljica TJA

 

Narodni dom Maribor vsi (5. – 9. razred) prevoz (Jarenina – MB – Jarenina)