Seznam potrebščin za šolsko leto 2023/2024 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet

Več avtorjev: MODRI KOMPLET NOVI PRIJATELJI 1, samostojna delovna zvezka (slovenščina in matematika) s prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075932692

Stroške nakupa delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

slovenščina, matematika

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 3
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 2
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo, količina: 2
PLASTELIN, 12 barv, količina: 1
VOŠČENE BARVICE, količina: 1
VODENE BARVICE, količina: 1
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1
PALETA za mešanje barv, količina: 1
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1
LESENE BARVICE, količina: 1
FLOMASTRI, količina: 1
SVINČNIK, trdota HB, količina: 2
RADIRKA, količina: 1
ŠILČEK, količina: 1
ČRNI TUŠ, količina: 1
RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1
ŠKARJE, količina: 1
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1
LEPILO stic, 21 g, količina: 2
KOLAŽ PAPIR A3, 20 listni
MAPA A4 z elastiko, količina: 1
VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1

 

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school