Za organizirano uresničevanje interesov staršev se iz vseh treh oddelkov izvolijo predstavniki za Svet staršev.

Na 1. roditeljskem sestanku so bili izvoljeni v Svet staršev:

  • v oddelku od 1-2 let : predstavnica ga. Deja Žunko

 

  • v oddelku od 2-4 let : predstavnica ga. Tjaša Črnko

 

  • v oddelku od 4-6 let : predstavnica ga. Teja Hanžič