Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, medpredmetni učni komplet (samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja) s prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075929050

Stroške nakupa delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

slovenščina, matematika, spoznavanje okolja

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 2  
ZVEZEK, A4, črtasti ABC z velikimi tiskanimi črkami, EAN: 3831075929067 slovenščina
ZVEZEK, A4, 123 s številkami, EAN: 3831075929074 matematika
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 2  
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo, količina: 2  
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  brezčrtni, količina: 1 angleščina
PLASTELIN, 12 barv, količina: 1  
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 2  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
ČRNI TUŠ, količina: 1  
RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1  
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  
LEPILO stic, 21 g, količina: 2  
MAPA A4 z elastiko, količina: 1  
VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1  

 

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school