Vrtec  Jarenina je javni vzgojno – izobraževalni zavod pri OŠ Jarenina, ki ga je ustanovila Občina Pesnica. V šolskem letu 2019/2020 je vpisanih v vrtec 50 otrok. V celodnevni program je vključenih 46 otrok, v poldnevni program z zajtrkom in kosilom 4 otroci.

Program se izvaja v treh oddelkih.

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK  VZGOJITELJICA  POMOČNICA VZGOJITELJICE
1-3 BIBE     13 otrok Srša Katja  Kolar Klara

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE

3-4 PIKE

18 otrok

Senčič Franja Ivančič Čeh Jerica

4-6 SONČKI

19 otrok

Donko Jelka Gorjup Anja