Vrtec  Jarenina je javni vzgojno – izobraževalni zavod pri OŠ Jarenina, ki ga je ustanovila Občina Pesnica. V šolskem letu 2022/2023 je vpisanih v vrtec 41 otrok. V celodnevni program je vključenih 39 otrok, v poldnevni program z zajtrkom in kosilom pa 2 otroka.

Program se izvaja v treh oddelkih.

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK  VZGOJITELJICA  POMOČNICA VZGOJITELJICE

1-3,  BIBE

10 otrok

Srša Katja  Brunčič Urška

 

  1. STAROSTNO OBDOBJE
ODDELEK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE

2-4,  PIKE

13 otrok

Klara Kolar Urška Leš

4-6,  SONČKI

18 otrok

Donko Jelka Jerica Čeh Ivančič