Pevci šolskih pevskih zborov prepevajo  pesmi, ki niso tako zahtevne, so pa melodične in z njimi ohranjajo pevsko kondicijo. Srečo na vrvici nam je zapela Lara Lovrenčič iz 4. razreda.