Pravilnik o določitvi cen programov v javnih vrtcih na območju občine Pesnica – izpis sklepa