Prijavnico najdete tukaj: Datoteka

KDAJ: sobota, 19. oktober 2019

KJE: Osnovna šola Jarenina

KAJ: delavnice otroške likovne ustvarjalnosti po priloženem programu

UDELEŽENCI: 42 osnovnošolcev

KOTIZACIJA: 15 EUR (DDV je vključen) na udeleženca iz OŠ občin Kungota, Pesnica, Šentilj

NAČIN PLAČILA: Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico), ki ga morate poravnati do začetka delavnice, če so plačniki ustanove, lahko tudi kasneje.
Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom in z žigom.

PRIHOD UDELEŽENCEV V JARENINO IN ODHOD DOMOV:
Za prihod v Jarenino in odhod domov poskrbijo starši udeležencev sami!
POGOJI ZA PRIJAVO:
1. Prijavijo se lahko učenci osnovne šole stari od 11 do 15 let.
2. Učitelji likovne vzgoje izberejo največ 7 učencev, poznavajoč njihove ustvarjalne zmožnosti, nagnjenja in za katere menijo, da bi na Paletki 2019 lahko nadgradili svoje ustvarjalne želje.
3. Učenci se prijavijo na osnovi posveta s svojim učiteljem likovne pedagogike in z vednostjo staršev na priloženem prijavnem obrazcu.
4. Če bi se na posamezno delavnico prijavilo preveč udeležencev (število udeležencev je v posamezni delavnici omejeno), bomo na osnovi posveta z likovnim pedagogom prijavljenega preusmerili v drugo ali tretjo izbrano delavnico.
5. Ker si želimo, da bi se udeleženci delavnic ves dan dobro počutili, naj bodo primerno oblečeni in obuti. Upoštevajo naj tudi opombe pri posameznih delavnicah.

ROK PRIJAVE:
TAKOJ, najkasneje do srede, 9. 10. 2019, na naš naslov.

Pričakujemo vaš odziv in vas pozdravljamo
Sabrina Hudales,
organizatorka OI JSKD Pesnica

V vednost:
– strokovni službi JSKD
– mentorjem delavnic

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica
Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj

PALETKA 2019
Jarenina, 19. oktober 2019

PROGRAM:
1. POSLIKAVA ŠKORNJA
vodja delavnice: Alen Krajnc
število udeležencev: 8
– mešanje tehnik, spoznavanje dimenzij likovnega sporočanja
– likovno eksperimentiranje
OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče.

2. KUHINJSKA LITOGRAFIJA
vodja delavnice: Maja Patty
število udeležencev: 8
– spoznavanje tehnike, ki združuje risanje in grafiko
– ustvarjanje grafičnega dela
OPOMBA: Udeleženci naj bodo dobri risarji

3. KIPARSKA DELAVNICA
vodja delavnice: Mitja Novak
število udeležencev: 8
– seznanitev s kiparsko tehniko
– oblikovanje z žico, kaširanje in patiniranje
– izdelava skulpture

4. SLIKARSKA DELAVNICA
vodja delavnice: Katja Kozjek Varl
število udeležencev: 8
– seznanitev s tehniko dela in materiali
– likovno eksperimentiranje, spoznavanje harmoničnosti barv
OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče.

5. FOTO – KLUB
vodja delavnice: Stanko Rijavec
število udeležencev: 8
– osnove fotografije
– obdelava in izdelava fotografij v slogu foto temnice
PRIPOROČILO: Udeleženci lahko imajo s seboj digitalni fotoaparat, mobilni telefon s foto kamero in priključni (USB) kabel, ni pa obvezno.

6. STREET ART / ULIČNA UMETNOST
vodja delavnice: Andrej Velikonja
število udeležencev: 8
– spoznavanje sodobne ulične umetnosti (grafiti in street art)
– slikanje podob z grafitiranjem in šabloniranjem

7. DELAVNICA OPTIČNIH IGRAČ – animiran film brez kamere
vodja delavnice: Marko Šebrek
število udeležencev: 8
– osnove in spoznavanje zvrsti animacije
– izdelava in predstavitev optičnih igrač

URNIK:

sobota, 19. 10. 2019

ob 9.00 zbor udeležencev v OŠ Jarenina, malica, predstavitev projekta, razporeditev po delavnicah
9.30 – 12.30 delo v delavnicah
12.30 – 14.00 kosilo in prosti čas
14.00 – 16.00 delo v delavnicah
16.00 – 16.30 pregled dosežkov dneva
ob 16.30 fotografiranje in odhod domov

O PALETKI:
Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah, ki omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne panoge, pristope in tehnike.
Tako so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na čim več likovnih področjih. Delavnice bodo vodili ugledni likovni pedagogi, ki s svojimi referencami zagotavljajo, da s sodelovanjem na Paletki najdejo možnost uveljavitve mladi likovni talenti in njihovi mentorji ter osnovne šole od koder prihajajo.
Likovni izdelki, ki bodo na Paletki nastali bodo razstavljeni. Na otvoritvi razstave, kamor bomo povabili vse udeležence, njihove starše in širšo javnost, bodo vsi udeleženci in njihovi mentorji prejeli priznanje za sodelovanje in katalog.