Izbor učbenikov za šolsko leto 2022/2023 (PDF).

IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719357 matematika   15,50

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719371

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

slovenščina   15,50
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 1, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711023 Slovenščina   11,50
M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711030 Slovenščina   11,50
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711016 Matematika   11,50
N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711009 Spoznavanje okolja   11,50
T. Mraz Novak: LILI IN BINE 1, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717735 Glasbena umetnost   11,50
          
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet (samostojni DZ) s kodo in prilogami za 2. razred osnovne šole, založba ROKUS-KLETT,

EAN: 3831075929609

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

Učni kompleti Rokus – Klett   40,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129 Slovenščina   13,50
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 Slovenščina   13,50
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136 Matematika   13,50
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 Spoznavanje okolja   13,50
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920777

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

Učni kompleti Rokus – Klett   16,40
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761 Slovenščina   15,50
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785 Slovenščina   15,50
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714314 Matematika   15,50
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778 Spoznavanje okolja   15,50
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina   15,80
J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba ZO, EAN: 9789612303358 Angleščina   17,00
N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik z avdio CD-jem, založba DZS, EAN: 9789610201236 Glasbena umetnost   19,50
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731 Slovenščina   15,80
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789616968515 Angleščina   19,95
N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 5, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610208594 Glasbena umetnost   14,90
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927551 Slovenščina   19,00
Željko L., Verbinc A., Vatovec M.: MATEMATIKA 6, učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610143550 Matematika   18,90
N. Jesenik, V. Šavli, T. Milijaš: MY SAILS 3, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789617026009 Angleščina   19,95
A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201151 Naravoslovje   16,90
V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323 Gospodinjstvo   11,90
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740265  Tehnika in tehnologija   15,00
I. Vrbančič, J. Veit et al.: GLASBENA UMETNOST 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610144717 Glasbena umetnost   17,40
H. Verdev: Raziskujem Zemljo. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717032 Geografija   19,10
H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717162 Zgodovina   19,50
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710156 Slovenščina   19,00
Željko L., Verbinc A., Vatovec M., Štefančič M.: MATEMATIKA 7, učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610153405 Matematika   18,90
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716721  Angleščina   19,00
O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201144 Zgodovina   17,90
Tawitain E.: Jaz, midva, mi 7, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612718541 Domovinska in državljanska kultura in etika   14,40
Verdev H.: Raziskujem Stari svet 7. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719418 Geografija   19,10
A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610202523 Naravoslovje   16,50
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740272  Tehnika in tehnologija   13,50
N. Kustec: GLASBA SKOZI ČAS 7, OD ZAČETKOV DO BAROKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634142013 Glasbena umetnost   19,50
 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet kom cena
Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094232 Nemščina   17,90
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 8, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711177 Slovenščina   19,00
U. Wennekers, R. Koullen: TANGRAM 8, učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610205135 Matematika   17,90
D. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3 NEW EDITION, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN:9789612716745 Angleščina   19,00
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 Zgodovina   19,50
Tawitain E.: Jaz, midva, mi 8, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719326 Domovinska in državljanska kultura in etika   14,40
Verdev H.: Raziskujem Afriko in Novi svet 8. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920111 Geografija   19,10
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 Biologija   16,00
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053135  Fizika   18,30

Smrdu, Andrej:Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, založba Jutro

EAN: 9789616746564

Kemija   13,50
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984 Glasbena umetnost   17,40
         
 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet kom cena
Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094348 Nemščina   17,90
 1. RAZRED
naziv predmet kom cena
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716493 Slovenščina   19,00
M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717001  Angleščina   19,00
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990 Zgodovina   19,50
Verdev H.: Raziskujem Slovenijo 9. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920869 Geografija   19,10
A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba PIPINOVA KNJIGA, EAN: 9789619335420 Biologija   15,00
M. Ambrožič et al.: FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2, učbenik za 9. razred z dodatkom na www.vedez.si, založba DZS, EAN: 9788634136685 Fizika   17,20
Smrdu A.: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, JUTRO, EAN: 9789616746687 Kemija   13,50
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211 Glasbena umetnost   17,40
         
 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet kom cena
Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094317 Nemščina   17,90