Nekategorizirano

 
 • Seznam učbenikov 2024/2025

  Seznam učbenikov 2024/2025 (PDF) IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV RAZRED naziv predmet kom cena M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711030 slovenščina   12,70 N. Šefer, V. Kumše: LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711009 spoznavanje okolja   12,70   RAZRED naziv predmet kom cena M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 slovenščina   14,80 N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 spoznavanje okolja   14,70   RAZRED naziv predmet kom cena M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785 slovenščina   17,00   RAZRED naziv predmet kom cena M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 slovenščina   17,50 J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba ZO, EAN: 9789612303358 angleščina   18,50 N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik z avdio CD-jem, založba DZS, EAN: 9789610201236 glasbena umetnost   19,50   RAZRED naziv predmet kom cena M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731 slovenščina   17,50 N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789616968515 angleščina   19,95 N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 5, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610208594 glasbena umetnost   14,90   RAZRED naziv predmet kom cena Željko L., Verbinc A., Vatovec M.: MATEMATIKA 6, učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610143550 matematika   18,90 N. Jesenik, V. Šavli, T. Milijaš: MY SAILS 3, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789617026009 angleščina   19,95 V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323 gospodinjstvo   14,90 S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740265  tehnika in tehnologija   16,00 I. Vrbančič, J. Veit et al.: GLASBENA UMETNOST 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610144717 glasbena umetnost   19,90 H. Verdev: Raziskujem Zemljo. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717032 geografija   21,00 H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN:9789612717162 zgodovina   21,00   RAZRED naziv predmet kom cena Željko L., Verbinc A., Vatovec M., Štefančič M.: MATEMATIKA 7, učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610153405 matematika   18,90 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716721  angleščina   19,80 J. Miranda Razpotnik, A. Plazar: Potujem v preteklost 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN: 9789612719395 zgodovina   21,00 Tawitain E.: Jaz, midva, mi 7, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612718541 domovinska in državljanska kultura in etika   15,90 Verdev H.: Raziskujem Stari svet 7. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719418 geografija   21,00 S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH, EAN: 9789616740272  tehnika in tehnologija   15,00 I. Vrbančič: GLASBA 7, učbenik za glasbeno umetnost v sedmem razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610131977 glasbena umetnost   18,40     RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094232 nemščina   19,70   RAZRED naziv predmet kom cena M. Vatovec, U. Medar, N. Bajramović, A. Verbinc: MATEMATIKA 8, učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610155706 matematika   18,90 D. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3 NEW EDITION, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN:9789612716745 angleščina   19,80 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 zgodovina   21,00 Tawitain E.: Jaz, midva, mi 8, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612719326 domovinska in državljanska kultura in etika   15,90 Verdev H.: Raziskujem Afriko in Novi svet 8. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920111 geografija   21,00 M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 biologija   16,90 B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053135  fizika   18,30 Smrdu, Andrej: Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, založba Jutro EAN: 9789616746564 kemija   13,50 I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984 glasbena umetnost   17,40             RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094348 nemščina   19,70   RAZRED naziv predmet kom cena V. Ocvirk Karner, M. Vatovec, U. Medar: MATEMATIKA 9, učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole, založba MKZ, EAN: 9789610159810  matematika   18,90 M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, New Edition, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717001  angleščina   19,80 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990 zgodovina   21,00 Verdev H.: Raziskujem Slovenijo 9. Novo potovanje, učbenik, založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612920869 geografija   21,00 A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba PIPINOVA KNJIGA, EAN: 9789619335420 biologija   15,00 M. Ambrožič et al.: FIZIKA, NARAVA ŽIVLJENJE 2, učbenik za 9. razred z dodatkom na www.vedez.si, založba DZS, EAN: 9788634136685 fizika   17,20 Smrdu A.: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, JUTRO, EAN: 9789616746687 kemija   13,50 I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211 glasbena umetnost   17,40             RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet kom cena Giorgio Motta: WIR 3, učbenik za nemški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094317 nemščina   17,90  

   
 •  
 • 9. razred

  Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/202505 (PDF) RAZRED Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv naziv predmet OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9+, samostojni delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612923396 slovenščina ŠOLSKI NAMIZNI TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID – SLOVENIJA, založba MKZ, EAN: 9789610160441 geografija Potrebščine po izboru učiteljev ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 slovenščina FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 slovenščina VLOŽNI LISTI, veliki A4, mali karo, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 matematika RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 matematika ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 matematika REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 matematika ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina VLOŽNA MAPA – prozorna, količina: 1 angleščina VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 biologija REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje (po potrebi), količina: 1 biologija ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 fizika VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 kemija REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje(po potrebi), količina: 1 kemija ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (po potrebi)/mapa z vložnimi listi, količina: 1 zgodovina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (po potrebi)/mapa z vložnimi listi, količina: 1 geografija zeleno, rdeče in modro pisalo geografija, zgodovina LESENE BARVICE, količina: 1 geografija, zgodovina LEPILO stic, 40 g, količina: 1 geografija, zgodovina ŠKARJE, količina: 1 geografija, zgodovina KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1   RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet  ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti nemščina   Povezava na Emka.si Povezava na Kopija nova Povezava na go2school

   
 •  
 • 8. razred

  Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 (PDF) RAZRED Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv naziv predmet OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8+, samostojni delovni zvezek, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612921750 slovenščina N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, obojestranska zgibanka, založba DZS, EAN: 9788634138771 kemija S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH, EAN: 9789619104873 tehnika in tehnologija Potrebščine po izboru učiteljev naziv predmet ZVEZEK, veliki A4, 60-listni, črtasti, količina: 1 slovenščina FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 slovenščina VLOŽNI LISTI, veliki A4, mali karo, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 matematika RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 matematika ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 matematika REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 matematika ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina VLOŽNA MAPA – prozorna, količina: 1 angleščina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (po potrebi)/mapa z vložnimi listi, količina: 1 zgodovina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (po potrebi)/mapa z vložnimi listi, količina: 1 geografija LESENE BARVICE, količina: 1 geografija zeleno, rdeče in modro pisalo geografija, zgodovina LEPILO stic, 40 g, količina: 1 geografija, zgodovina ŠKARJE, količina: 1 geografija, zgodovina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 domovinska in državljanska kultura in etika VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 biologija REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 biologija ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 fizika VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 kemija REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 kemija NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1 glasbena umetnost ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 glasbena umetnost OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 4   OVITEK, mali A5, plastični, količina: 1   KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1   RAZRED – Izbirni predmeti naziv predmet  ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti nemščina   Povezava na Emka.si Povezava na Kopija nova Povezava na go2school

   
 •  
 • 5. razred

  Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 (PDF) RAZRED Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv naziv predmet Več avtorjev: PLANET RADOVEDNIH PET 5, komplet petih samostojnih delovnih zvezkov in priročnik s praktičnim gradivom za NIT s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075932623 učni kompleti Rokus – Klett N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino, založba PIVEC, EAN: 9789616968539 angleščina GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLCE, SDZ 5, založba i2, EAN: 9789617038156 gospodinjstvo   Potrebščine po izboru učiteljev ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 slovenščina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti nemščina ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 družba ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 naravoslovje in tehnika KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1 likovna umetnost RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1 likovna umetnost VODENE BARVICE, količina: 1 likovna umetnost TEMPERA BARVICE, količina: 1 likovna umetnost PALETA za mešanje barv, količina: 1 likovna umetnost LONČEK ZA ČOPIČE, količina: 1 likovna umetnost KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1 likovna umetnost VOŠČENE BARVICE, količina: 1 likovna umetnost ŠKARJE, količina: 1 likovna umetnost LEPILO stic, 40 g, količina: 1 likovna umetnost ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 1 glasbena umetnost OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 7   OVITEK, mali A5, plastični, količina: 1   ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, 1 cm karo, količina: 1   NALIVNO PERO, količina: 1   VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1   KEMIČNI SVINČNIK, zelen, količina: 1   LESENE BARVICE, količina: 1   FLOMASTRI, količina: 1   SVINČNIK, trdota HB, količina: 2   RADIRKA, količina: 1   ŠILČEK, količina: 1   RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1   ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1   KEMIČNI SVINČNIK, moder, količina: 1   KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1   RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1   KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1   * ali  ŠOLSKI COPATI   * ali  ŠOLSKI NATIKAČI   Povezava na Emka.si Povezava na Kopija nova Povezava na go2school

   
 •  
 • 6. razred

   
 • 7. razred

   
 • 4. razred

   
 • 3. razred

   
 • 2. razred

   
 • 1. razred

   
 
 
 

Projekti

Za več informacij o posameznem projektu kliknite na sliko:

 
 
 
Dostopnost