Učenci 6. razreda so ustvarili maketo mesta pri predmetu LUM – prostorsko oblikovanje.