Učenci 7. razreda so se pri predmetu LUM ukvarjali z optičnimi iluzijami.

 

Sani Robar
Simon Žamut
Alja Unger
Maša Dužič
Lana Osredečki
Neo Keuschler