Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda izbirne predmete.

To so predmeti, ki jih učenec izbere v III. triletju po svojem interesu, vendar niso nadomestilo za obvezne, temeljne predmete. To je priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, da razvijajo svoja močna področja in zadovoljijo svoje interese, pri tem pa upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro, če bo za ta predmet prijavljenih dovolj učencev.

Predstavitev izbirnih predmetov 2024/2025 (PDF)

Prijavnica za izbirne predmete 2024/25 za bodoči 7. razred

Prijavnica za izbirne predmete 2024/25 za bodoči 8. razred

Prijavnica za izbirne predmete 2024/25 za bodoči 9. razred