VIZIJA ŠOLE

S skupnimi močmi v varnem in spodbudnem
okolju omogočamo otrokom kvalitetno
pridobivanje vseživljenjskega znanja.
Vzgajamo jih v odgovorne, strpne, spoštljive
in dosledne osebnosti.