Zala Majal je na državnem tekmovanju osvojila zlato Cankarjevo priznanje.

Čestitamo!