Na spodnjem naslovu je objavljen kratek nagovor varuha človekovih pravic gospoda Petra Svetine, ki je namenjen učenkam in učencem ob letošnjem Svetovnem dnevu otrok, v katerem predstavi pomen poznavanja človekovih pravic in tudi možnosti, da se otroci lahko neposredno obrnejo na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, če menijo, da so jim kršene človekove pravice.

https://www.varuh-rs.si/za-otroke/