• 15. februar 2023: seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole; posredovanje navodil in svetovanje 
  • 17. in 18. februar 2023: Informativni dan (pouka prost dan za devetošolce).
  • 3. april 2023: prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024
  • 7. april 2023: javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
  • 19. april 2023: javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 (spletna stran MIZŠ)
  • 24. maj 2023: obveščanje šol o omejitvah in spremembah razpisanih mest v srednjih šolah za šolsko leto 2023/2024, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
  • 29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
  • 21. junij 2023 do 15. ure: objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
  • 21. junij 2023 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)
  • 31. avgust 2023: vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta