Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov Datoteka

Evidence dejavnosti obdelave šola z vrtcem Datoteka

Soglasje staršev OŠ vzorec KT Datoteka

Soglasje staršev vrtec KT  Datoteka

 

Varstvo osebnih podatkov

Osnovna šola Jarenina se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala skladno z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani. Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje veljavna zakonodaja, s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Odgovornost

Vsebina spletnih strani www.osjarenina.si je podana in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to Osnovna šola Jarenina ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Osnovna šola Jarenina tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij. Osnovna šola Jarenina niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Avtorske pravice

Vsebina teh spletnih strani (pisna ali slikovna) je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Osnovni šoli Jarenina. Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Osnovne šole Jarenina.