PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO

Učenci imajo urejen brezplačen avtobusni prevoz.

Vozijo se iz

smeri:

Zmrzlenk 6.30, Rošker 6.32, Donko 6.35, Kostanjevec – Polički Vrh 6.37, kmetija Pavalec 6.39, Unger 6.40, Bračič 6.42,  Gruber 6.45, Gorjup 6.49, Caf-Donko 6.50, Pezdiček 6.52, Slatenik 6.54, Jareninsko križišče 6.59, Repa 7.01, šola 7.04

 

smeri:

Zmrzlenk 7.10, Kapel 7.12, Jareninski dvor 7.14, Jarc/Vajgen 7.15, Križ – Metz  7.18, Kostanjevec – Gačnik 7.20, Šparl 7.22, Rošker – Kren 7.24, šola 7.27

 

Po končanem pouku učenci čakajo na avtobus v jedilnici in v oddelku podaljšanega bivanja.

Odhod avtobusa izpred šole je ob 13.15 in 14.40.